De gezinsmaatjes

Gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die een gezin met vragen of problemen op een laagdrempelige manier kunnen ondersteunen en versterken.

Voordat een gezinsmaatje aan de slag gaat in een gezin, heeft deze een training van tien bijeenkomsten doorlopen. Daarnaast is het gezinsmaatje in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een vrijwilligerscontract bij SMWO.

Wat doet het gezinsmaatje:

Een gezinsmaatje is inzetbaar in gezinnen met allerlei vragen. Samen met het gezin bespreekt het gezinsmaatje de vragen en/of problemen en wordt er gekeken naar wat mogelijk is om het gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan.

Een gezinsmaatje sluit aan bij de vraag van het gezin en gaat samen met het gezin aan de slag. Er wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt om de eigen regie en eigen kracht van het gezin te versterken. Dat betekent dat het gezinsmaatje niet de taken of rollen van het gezin overneemt. Er kunnen bijvoorbeeld gezamenlijke activiteiten worden ondernomen of contacten worden gelegd in de buurt of het dorp. Een gezinsmaatje biedt een luisterend oor en maakt gebruik van de eigen kracht van het gezin om te zoeken naar oplossingen voor de vragen of problemen. Daarnaast kunnen zij het netwerk van het gezin in kaart brengen om te bepalen welke hulp er voorhanden is.

Gezinsmaatjes ondernemen samen met het gezin activiteiten, zoals:

  • samen spelen met de kinderen;
  • zoeken naar activiteiten in de buurt;
  • ondernemen van activiteiten zoals naar de bibliotheek gaan of voorlezen;
  • zoeken naar een sportvereniging voor de kinderen;
  • bedenken van een slaapritueel;
  • onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van het eigen netwerk en hoe dit uitgebreid kan worden;
  • ondersteunen van kleine praktische zaken zoals het uitleggen van een brief.

 

Indien er hulpverlening in het gezin aanwezig is, wordt er met elkaar afgestemd. Gezinsmaatjes zijn geen hulpverleners.

 

 

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: