Werkwijze

Gezinnen en/of verwijzers kunnen aanmelden via het Infopunt van SMWO, infopunt@smwo.nl, 0113-277111 of via het CJG van de gemeente, cjg@goes.nl, 0113-244388.

De coördinator neemt contact op met het gezin en/of de verwijzer om te kijken of het project bij het gezin past. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek plaats om de wensen in kaart te brengen. De coördinator geeft tijdens dit kennismakingsgesprek informatie over het project, de regels die hier aan verbonden zijn, de privacy en het klachtrecht. Nadat een gezinsmaatje is gekoppeld aan een gezin, neemt het gezinsmaatje zelf contact op met het gezin om afspraken te maken over de frequentie en activiteiten. Mocht de afspraak niet door kunnen gaan, dan kan dit worden afgemeld via de coördinatoren.

 

Het gezinsmaatje koppelt na elke afspraak de voortgang door middel van korte gespreksverslagen terug aan de coördinator. Eenmaal per zes weken ontvangt het gezinsmaatje individuele werkbegeleiding van de coördinator. Verder neemt het gezinsmaatje één keer per zes weken deel aan de intervisiebijeenkomsten en eens per jaar wordt er een themabijeenkomst georganiseerd.

 

 

 

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: