Informatief Signalerend Huisbezoek 70+

Het Informatief & Signalerend Huisbezoek 70+ is een project van SMWO (Stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio) in opdracht van de gemeente Goes

Het doel is om ouderen in de gemeente Goes actief te benaderen en te signaleren wat er bij deze groep speelt. Op deze manier kunnen wij ouderen informeren over de verschillende regelingen en hulpmiddelen die voor handen zijn om hen hiermee op weg te helpen. Verder willen wij met de nieuwe opzet kijken wat de zeventig plusser voor participerende rol heeft in de samenleving.

Alle zeventig plussers die binnen de gemeente wonen krijgen een brief van de gemeente Goes en worden daarna telefonisch of persoonlijk benaderd, en als ze dat willen, bezocht door een van de Vrijwillige Ouderenadviseurs van SMWO.

 

Onbekend met allerlei regelingen

Ouderen vinden vaak moeilijk zelfstandig de weg naar instanties en het verkrijgen van juiste informatie kan lastig zijn. Regelingen op het gebied van vervoer of huishoudelijk hulp veranderen geregeld en veel informatie wordt grotendeels op websites aangeboden. Ook van de regelingen van de gemeente Goes is men niet altijd goed op de hoogte, waardoor geld en mogelijkheden onbenut blijven.
Verder probeert het huisbezoek ook eenzaamheid van ouderen in kaart te brengen. Met het project Informatief & Signalerend Huisbezoek worden zeventig plussers beter en directer geïnformeerd.

Een Vrijwillig Ouderenadviseur komt op afspraak bij de oudere thuis. Aan de hand van een gespreksleidraad komt er een gesprek waar diverse onderwerpen aan bod komen zoals: Wonen, Gezondheid, Mantelzorg, Sport & Beweging, Sociaal Netwerk, Tijdsbesteding & Activiteiten, Mobiliteit en Financiën. Aan de orde komen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor vervoer, huur- of zorgtoeslag, ondersteuning bij de administratie, de behoefte aan contact en het deelnemen aan activiteiten thuis of in de omgeving.

Het huisbezoek kan een vervolg krijgen

Wanneer er na afloop van het huisbezoek nog vragen zijn dan worden die met toestemming van de oudere doorgegeven aan het Ouderenwerk of het Vrijwilligerspunt van SMWO.
Afhankelijk van de gevraagde informatie, hulp of andere vormen van ondersteuning kan er gekeken worden welke afdeling u de beste ondersteuning kan bieden met uw zorgvraag.
Opmerkingen en klachten over huis en omgeving worden doorgegeven aan de gemeente Goes en de woningcorporatie.


Voorheen werden de 75-plussers in alle wijken en dorpskernen binnen de gemeente bezocht. Voor de huisbezoeken bleek veel belangstelling te zijn; ruim 60% - 92% van de senioren maakten er gebruik van.

Wilt u meer weten over het project of heeft u zelf interesse om Ouderen Adviseur te worden?

Wilt u weten wat van de vrijwillig ouderenadviseur wordt verwacht, bekijk dan de vacature in de vacaturebank op deze website of vraag om een toezending.

 

Voor verdere informatie over het project kunt u per mail contact opnemen  met info@vrijwilligerspuntgoes.nl. Voor telefonisch contact kunt op werkdagen tussen 9.30 en 12.30 uur bellen naar  0113-277 111 en vraagt u naar de medewerkers van ihb 70+ project.