Klachtenregeling

Klachtenregeling

Het is mogelijk dat onze hulp niet aansluit bij uw wensen of verwachtingen. Als u klachten heeft, kunt u dit natuurlijk altijd met ons bespreken.
Probeer een klacht altijd als eerste op te lossen met de persoon die er direct bij betrokken is. Als dat niet gaat kunt u de vrijwillig coordinator of contactpersoon bij het Vrijwilligerspunt benaderen. Komt u er onderling niet uit dan kunt u ook de teamleider benaderen.
Afhankelijk van de aard van de klacht kunt u ook de directeur benaderen.
U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen. Een rustig en goed gesprek lost vaak al veel op.

Klachtencommissie

Wanneer een klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, is het mogelijk om de Klachtencommissie Zeeland te benaderen. Een exemplaar van deze klachtenregeling kunt u opvragen via info@smwo.nl.

 

Verklaring omtrent Gedrag (VoG)

Alle nieuwe vrijwilligers worden gescreend en moeten een Verklaring omtrent Gedrag overleggen.