Vraagbaak Ouderen voor Ouderen

Ingewikkeld

Regelingen, voorzieningen en formulieren zijn voor veel senioren ingewikkeld. Ook geldzaken kunnen vragen oproepen. Binnen de gemeente Goes biedt de Vraagbaak Ouderen voor Ouderen de helpende hand.

Wie vragen heeft kan zich melden bij SMWO afd. Ouderenwerk. Vervolgens wordt één van de ouderenadviseurs ingeschakeld. Zij bezoeken de mensen thuis om informatie en advies te geven of zijn behulpzaam bij het invullen van formulieren. Verder kunnen zij helpen om de administratie weer op orde te krijgen.

 

Denkt u eens aan Vraagbaak Ouderen voor Ouderen bij de volgende situaties:

 • als u een beroep wilt doen op de bijzondere bijstand;
 • voor de kwijtschelding van uw gemeentelijke- en waterschapsbelasting;
 • hulp bij het invullen van een belastingformulier;
 • aanvragen van een pensioen;
 • als u het zicht kwijt bent over uw administratie;
 • bij vragen over de zorgverzekering en zorgtoeslag;
 • het aanvragen van huurtoeslag, een verhuissubsidie of woonkostentoeslag;
 • als u wilt weten hoe het persoonsgebonden budget (PGB) werkt;
 • bij het aanvragen van aangepast vervoer, zoals regiotaxi of Valys;
 • het schrijven van een klachtbrief of een bezwaarschrift;
 • algemene zaken voor senioren over zorg, welzijn, wonen, vervoer en financiën.

 

Informatie, advies en hulp

De ouderenadviseurs informeren u over de vele verschillende regelingen en voorzieningen waar u gebruik van kunt maken bij deze situaties. Verder adviseren zij u hoe u een bepaald probleem kunt aanpakken en bij welke instantie u daarvoor moet zijn. Als u dat wilt helpen ouderenadviseurs u ook bij het invullen van formulieren en bij het opstellen van brieven en bezwaarschriften. 

 

Verantwoordelijk

Een ouderenadviseur helpt u met het vinden van een antwoord of denkt mee met het oplossen van een probleem. Wat u met dit advies doet is uw eigen keus en verantwoordelijkheid.

 

Aanmelden of meer informatie, kunt u hier aanvragen

 

Vraagbaak Ouderen voor Ouderen is een samenwerkingsproject van de gezamenlijke ouderenbonden en SMWO.