Informatie en advies

Wat is mantelzorg

 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn termen die vaak door elkaar gehaald worden. Toch kun je ze niet met elkaar vergelijken:

Het overkomt u 

Als mantelzorger zorgt u langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. U bent geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg omdat u een persoonlijke band heeft met degene voor wie u zorgt. U kiest er vaak niet voor om mantelzorger te worden. Het overkomt u, omdat u een emotionele band heeft met degene die zorg nodig heeft. U zorgt soms 24 uur per dag, kan de zorg niet zomaar beëindigen en verricht soms verpleegkundige handelingen.

Keus

Zorgvrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Daarnaast zorgen zij voor een afgebakende tijd (bijvoorbeeld een dagdeel per week) en kunnen zij de zorg op eigen initiatief beëindigen. Zorgvrijwilligers werken in een georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Overbelasting

Wanneer spreken we nu van overbelasting? Van mantelzorg weten we allemaal dat deze zorg veelal vanzelfsprekend verleend wordt. Aan deze zorg zit echter ook een keerzijde; omdat gaandeweg de belasting van de mantelzorger toe neemt. Dit sluipende verschijnsel wordt ook wel mantelval genoemd. 

De vragen van de mantelzorgtest geven u een indicatie van belasting en in welke mate u overbelast bent. De test bestaat uit dertien vragen die u met ja of nee moet beantwoorden.


1.    Mijn nachtrust is verstoord.    
2.    Hem of haar helpen kost me nogal wat moeite en tijd.    
3.    Ik vind het lichamelijk zwaar.    
4.    Het beperkt me in andere dingen die ik wil doen.    
5.    Wij hebben onze dagelijkse manier van doen moeten aanpassen.    
6.    Wij hebben onze plannen moeten wijzigen.    
7.    Er zijn ook andere zaken waaraan ik mijn tijd moet besteden.    
8.    Emotioneel gedragen we ons anders ten opzichte van elkaar.    
9.    Het gedrag van mijn man/vrouw maakt me soms van streek.    
10.    Het is pijnlijk te moeten zien dat hij/zij een ander persoon is geworden.    
11.    Ik heb mijn werk/baan moeten aanpassen aan de situatie.    
12.    Ik word geheel door deze situatie in beslag genomen.    
13.    We leven onder financiële druk.        
(Bron: Mezzo)

Indien u van bovenstaande vragen meer dan zeven maal ‘ja’ heeft beantwoord, dan is uit onderzoek gebleken dat u overbelast bent.

 

Overbelasting voorkomen

Om als mantelzorger overbelasting te voorkomen is best moeilijk. Wat de situatie in ieder geval niet oplost, is een ander de schuld geven, verwijten maken en emotioneel reageren. Gehoor geven aan de problemen en er goed mee omgaan, kan helpen. Dit kun je doen door planmatig te werken, te proberen positief te denken en steun te zoeken bij anderen. Een keer je hart luchten kan helpen en verlichting geven. Praat erover met mensen uit uw omgeving, uw huisarts of zoek steun bij een van onze mantelzorgcoaches.