Ondersteuningsaanbod

Een sociaal netwerk is een kring van mensen waarmee u regelmatig contact heeft. Bijvoorbeeld vrienden, familie of kennissen. Ook vrijwilligers of beroepskrachten waar u als mantelzorger mee te maken heeft, behoren tot dit sociaal netwerk.

Juist mensen met langdurige behoefte aan zorg en ondersteuning kunnen vaak niet rekenen op een betrokken omgeving. Zij kampen meestal met een verschraald sociaal netwerk. Wij vinden het belangrijk dat er met deze mensen gekeken wordt naar mogelijkheden om het sociale netwerk te versterken.


Steun uit de omgeving

Uw sociale netwerk kan een belangrijke steun voor u zijn:

•    Met de mensen in uw netwerk kunt u de zorg en de verantwoordelijkheid delen. Die worden daardoor

     minder zwaar.
•    U kunt uw verhaal vertellen en ervaringen uitwisselen.
•    Het kan u een veilig gevoel geven dat er mensen zijn die de zorg van u kunnen overnemen.
•    Een sociaal netwerk maakt uw wereld groter.

 

Vraag om hulp

Heeft u het gevoel dat u te zwaar belast bent of in een isolement zit? Dan is het goed om te kijken of er mensen in uw directe omgeving zijn die u kunnen helpen.
 
Hulp komt meestal niet vanzelf op u af. Vaak willen mensen u best helpen, maar weten ze niet dat u hulp nodig heeft. U zult het ze moeten vragen. Denk daarbij niet alleen aan uw naaste familie, maar ook aan andere mensen in uw omgeving.

 

Ook kunt u ons vragen om samen met een opgeleide vrijwilliger, onze mantelzorgcoach, uw situatie te bespreken.