Mantelzorgcoaches aan het woord

"Voor iemand zorgen, dat doe je gewoon’". Voor de meeste mantelzorgers is dit het uitgangspunt. Maar gaandeweg kan de belasting van een mantelzorger enorm toenemen. Mantelzorgers zijn soms zo druk met zorgen dat het hen aan tijd en/of energie ontbreekt om zelf op onderzoek uit te gaan naar mogelijkheden die hen kunnen ontlasten.

 

De vrijwillige mantelzorgcoaches van SMWO kunnen mantelzorgers hierbij ondersteunen en hen wegwijs maken in de wereld van de mantelzorgondersteuning. Tini en Mieke zijn sinds 2013 actief als vrijwillige mantelzorgcoaches. Lees hier meer over hun ervaringen.

Wij bezoeken mantelzorgers in de gemeente Goes die behoefte hebben aan een luisterend oor, informatie of praktische hulp. Tijdens het eerste huisbezoek gebruiken we een soort menukaart om te laten zien op welke gebieden ondersteuning geboden zou kunnen worden. Het is niet zo dat de mantelzorger dan een ‘gerecht’ bestelt en dat dit gelijk ‘geserveerd’ kan worden. Er wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn en deze worden verder onderzocht.”

 

De vragen die de twee mantelzorgcoaches krijgen zijn veelzijdig.

Mantelzorgers vragen zich bijvoorbeeld af of ze in aanmerking komen voor de regiotaxi of huishoudelijke hulp. In zo’n geval verwijzen we door naar het WMO-loket van de gemeente Goes. Het komt ook voor dat een mantelzorger een paar uur per week iets voor zichzelf wil doen. In dat geval bespreken we dit met SMWO en kijken we of er een vrijwilliger beschikbaar is. Als mensen bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij de administratie, dan kijken we of er iemand van de papierenbrigade ingezet kan worden.”

 

Kortom, het vrijwilligerswerk is zeer divers en er wordt veel van je gevraagd.

“Als mantelzorgcoach wordt er veel van je gevraagd, maar we krijgen er ook veel voor terug. Als de mantelzorger daadwerkelijk ontlast kan worden en de zorg daardoor beter kan volhouden, dan geeft dit zoveel voldoening. Daar doen we het voor!”