Vrijwilligers SMWO richtlijnen met betrekking tot Coronavirus (COVID-19).

Beste vrijwilliger van SMWO,
Inmiddels zijn meerdere mensen in Nederland besmet met het Coronavirus (COVID-19). SMWO heeft daarom een richtlijn opgesteld hoe we als organisatie omgaan met een uitbraak. Deze richtlijn is voor alle medewerkers, zowel betaalde alsook voor onze vrijwilligers.
De volgende maatregelen uit de richtlijn zijn voor u als vrijwilliger van SMWO van belang:
1. Houdt u aan de hygiënevoorschriften:
- Was uw handen regelmatig;
- Gebruik papieren zakdoekjes;
- Nies en hoest in uw elleboog, niet in uw handen;
- Blijf thuis bij verkoudheid en hoest- en niesbuien.
2. Wanneer er bij uzelf symptomen zijn van het Corona virus of in uw nabije omgeving, verzoeken we u om niet naar één van onze locaties te komen. Dit geldt totdat er is vastgesteld wat de bron van de besmetting is, en of er kans is dat u contact heeft gehad. Als dit niet duidelijk is dan blijft u thuis om eventuele ziekteverschijnselen af te wachten. Bij verschijnselen van besmetting dan direct laten controleren. Bij geen verschijnselen kunt u uw werk als vrijwilliger hervatten. Twijfelt u over een bezoek aan een oudere? Neem dan contact op met uw coördinator om deze kwestie te bespreken.
3. De directie van SMWO kan in sommige gevallen besluiten om de Ruilwinkel(s) te sluiten of activiteiten welke door SMWO worden georganiseerd af te lasten.
We begrijpen dat deze maatregelen niet prettig kunnen zijn. Bij het vaststellen hebben we echter vooropgesteld dat we zoveel mogelijk persoonlijk leed willen voorkomen. Dit houdt in dat we al onze medewerkers, dus ook u als vrijwilliger, zo goed mogelijk willen beschermen.
De maatregelen roepen misschien wel vragen op. Wellicht behoort u wel tot een risicogroep en twijfelt u over uw werkzaamheden. Of u wilt weten welke winkels gesloten zijn of welke activiteiten doorgaan. Voor prangende vragen en meer informatie verwijzen wij u door naar de website van de GGD Zeeland: https://www.ggdzeeland.nl. Op de website van SMWO zullen ook updates verschijnen ten aanzien van activiteiten en of groepsbijeenkomsten.
Staat uw vraag en het antwoord niet op onze website? Uiteraard kunt u met uw vragen dan ook terecht bij onze coördinatoren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Marja Noordhoek,

Terug naar overzicht