Organisaties

Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Lees meer
Scouting staat voor uitdaging! Wij als groep bieden leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Al vanaf 4 jaar ben je welkom bij onze groep, om iedere week weer uitdagende activiteiten te doen. Wij bieden onze (jeugd-)leden, ongeacht...
Lees meer
Met een enthousiaste en deskundige groep vrijwilligers helpen we mensen met de administratie en het maken van betalingsafspraken zodat ze weer inzicht krijgen in hun financiën. Ons doel is om mensen te leren zelfredzaam te worden.
Lees meer
Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) is een brede organisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen. SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.
Lees meer
Uitleen van speelgoed voor jongeren, ouderen of mensen met een beperking
Lees meer
Samen Bouwen aan een Digitaal Vangnet. Doe jij ook Mee? Digitalisering raakt elk facet van onze samenleving en onze economie. Het verandert hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij samenleven. Laten we zorgen dat digitalisering ons weerbaar maakt en bijdraagt aan herstel. Straks kunnen we niet meer zo...
Lees meer
ClaraThuis zet vrijwilligers in de terminale zorg in bij mensen thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Lees meer
LgOSR heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. LgOSR biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Lees meer
Organisatie met vrijwilligers van muziekoptreden in de Manhuistuin en Montmartre Kunstmarkt
Lees meer
Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van een volwassene die hier zelf niet toe in staat is. Je ondersteunt jouw cliënt bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. Stichting Mentorschap Zeeland zoekt vrijwilligers die namens de stichting als vrijwillig mentor willen optreden. Je o...
Lees meer