Penningmeester MEC De Bevelanden

Wij zijn op zoek naar een penningmeester die het financiële ’geweten’ vertegenwoordigd van het MEC. De penningmeester is lid van het Dagelijks Bestuur en lid van het Algemeen Bestuur.

Het MEC

Op de Bevelanden is het Milieu Educatie Centrum actief met natuur- en milieueducatie, vooral gericht op het basisonderwijs. Er zijn echter ook andere doelgroepen zoals het voortgezet onderwijs, bewoners, ouderen en toeristen. De activiteiten betreffen het uitlenen van leskisten, het geven van workshops en gastlessen over verschillende thema’s, naschoolse activiteiten en de uitvoer van verschillende educatieprojecten. Er werken 3 vaste medewerkers die geassisteerd worden door vele vrijwilligers.

 

De Penningmeester

Wij zijn op zoek naar een penningmeester die vanaf april 2021 het financiële ‘geweten’ vertegenwoordigd van het MEC. De penningmeester is lid van het Dagelijks Bestuur en lid van het Algemeen Bestuur.

 

Zijn / haar taken zijn:

  • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële gezondheid van de stichting.
  • Het financieel jaarverslag opstellen.
  • Jaarlijks de begroting opstellen.
  • 2 x per jaar overleg met het Dagelijks bestuur.
  • 2 x per jaar overleg met het Algemeen bestuur.
  • Contact onderhouden met de financiële medewerker van het MEC.
  • Contact onderhouden met het administratie kantoor.

Op jaarbasis zal het ongeveer 30 uur in beslag nemen. De functie is onbezoldigd.

 

Oproep

De vrijwilliger die enige tijd over heeft voor dit nuttige werk, beleeft leuke contacten met een aardig team op het MEC, vele vrijwilligers, het administratiekantoor en ‘officials’. Dat is leuk en leerzaam om mee te maken. Het eerste tijd zal de aftredend penningmeester bereid zijn om je te begeleiden.

Meld je, als je er wat voor voelt, bij Astrid Meijer, info@mecdebevelanden.nlWaar moet de vrijwilliger aan voldoen:

Enige kennis van financiën en bestuurlijke kwaliteiten.

Reageren

Let op! E-mailadres of telefoonnummer is verplicht in te vullen.

Velden met een * zijn verplicht.