Zeeuws Verlies zoekt vrijwillig medewerkers (M/V)

Voor ons project Steun bij Rouw (huisbezoeken) aan mensen die moeten leven met een groot verlies, zijn wij op zoek naar huisbezoekers (m/v). Mannen gaan anders om met hun rouw en gemis. Dat weten wij uit ervaring en wordt ook in literatuur beschreven. Mannen kunnen andere mannen nog beter aanvoelen en de gevoelens verwoorden. Soms vragen mannen expliciet naar een mannelijke medewerker voor het huisbezoek. 

Mannen en vrouwen gaan verschillend om met hun rouw en gemis. Dat weten wij uit ervaring en wordt ook in literatuur beschreven. 

Soms vragen mannen bijvoorbeeld expliciet naar een mannelijke medewerker voor het huisbezoek. Mannen kunnen andere mannen waarschijnlijk nog beter aanvoelen en de gevoelens verwoorden. Voor vrouwen kan hetzelfde gelden.

Een beschrijving van het werk van de huisbezoeker en informatie over Steun bij Rouw zie ook de betreffende pagina van de website van Zeeuws Verlies @ https://zeeuwsverlies.nl/vrijwilligers/Waar moet de vrijwilliger aan voldoen:

Van vrijwillige medewerkers Steun bij Rouw verwachten wij al een aantal basisvaardigheden zoals goed om kunnen gaan met mensen, goed kunnen luisteren, invoelend vermogen hebben, beschikken over basiskennis van verlies en rouw. Deelname aan trainingen en bijeenkomsten, ongeveer 6 keer per jaar is verplicht.

Het betreft een vacature voor onbezoldigd vrijwilligerswerk. 

U bent oprecht geïnteresseerd in het onderwerp steun bij verlies en rouw. U weet hoe belangrijk het is dat aan mensen die om steun vragen, een luisterend oor wordt geboden. Uw eigen verlieservaringen kunt u terughouden wanneer u in contact bent. 

U werkt zelfstandig en neemt deel aan de trainingen/vrijwilligersbijeenkomsten, enkele keren per jaar. Daar ontmoet u ook de andere vrijwillige medewerkers.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek en bij wederzijds akkoord wordt een proefperiode afgesproken. 

Voor een beschrijving van het werk van de huisbezoeker en informatie over Steun bij Rouw verwijzen wij u ook graag naar onze website

Bent u geïnteresseerd om lid van ons team te worden? Neem dan contact op met 

Zeeuws Verlies
Mevr. Gerda van Leeuwen
E: info@zeeuwsverlies.nl    M: 06 2503 2498

Reageren

Let op! E-mailadres of telefoonnummer is verplicht in te vullen.

Velden met een * zijn verplicht.