Informatie & advies

Werken met vrijwilligers is een vak apart.

Bij organisatie moet het vrijwilligersbeleid goed geregeld zijn. Het vrijwilligerspunt wil daar graag advies bij geven.

Vrijwilligersbeleid is gebaseerd op drie pijlers, te weten:

  • visie
  • voorwaarden
  • verbintenis

Adviseren

De medewerkers van Vrijwilligerspunt Goes kunnen u ondersteunen bij het vormen en ontwikkelen van een visie en bij bijvoorbeeld het kiezen voor een vrijwilligerscontract en verzekering.

Een aantal onderwerpen zijn vice versa voor de vrijwilliger en organisatie van belang om te regelen en een goede visie op te ontwikkelen:

  • werving en selectie;
  • introductie van de vrijwilliger, dus hoe komt iemand binnen en gaat hij/zij aan de slag?
  • belonen, waardering en erkenning van vrijwilligersbeleid;
  • de begeleiding van vrijwilligers;
  • het behouden van vrijwilligers;
  • deskundigheidsbevordering (trainingen, workshops aangepast op de organisaties en groep vrijwilligers,

     vrijwilligers in de zorg hebben immers een andere soort begeleiding nodig dan die van een

     sportvereniging).

 

Bij al deze onderwerpen kunnen we u infomeren en adviseren, het vrijwilligerspunt heeft documentatie en organiseert bij voldoende belangstelling ook bijeenkomsten voor zowel groepen vrijwilligers als organisaties waar deze onderwerpen en nog veel meer aan de orde kan komen.

Themabijeenkomsten

Hier staan de themabijeenkomsten die al voor dit jaar gepland staan. Wij werken hierin ook samen met de Vrijwilligerspunten van Kapelle en Reimerswaal. Het kan daarom zijn dat de locatie waar de cursus plaatsvindt buiten de gemeente Goes is.