Alzheimer Nederland afdeling Zeeland

secretariaat: Willem Alexanderstraat 22
4388 JB  Oost-Souburg

http://www.alzheimer-nederland.nl/zeeland

De missie van Alzheimer Nederland is: We moeten dementie voorkomen of genezen. En tot die tijd maken we ons sterk voor hulp die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving verbetert.
In totaal wonen ca. 370.000 mensen in Zeeland waar van ca. 6000 mensen lijden aan een vorm van dementie. Prognose is dat in 2040 ca. 14000 mensen met dementie wonen in de Zeeland.

Het bestuur stelt zich tot doel de kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. Dit doen wij door de belangen van deze groep te behartigen en de samenleving te informeren over de impact van de ziekte dementie zodat zij er beter mee om kan gaan en mensen met dementie mee kunnen blijven doen in.

Kernactiviteiten van het bestuur
• Het bieden van ondersteuning aan Alzheimer Cafés (6 cafés) in haar regio;
• Het verzorgen van lezingen en houden van voorlichtingsbijeenkomsten;
• Het jaarlijks op of rond 21 september - Wereld Alzheimer dag - een activiteit organiseren om dementie meer onder de aandacht te brengen;
• Belangenbehartiging en het leveren van een bijdrage aan een dementievriendelijk Zeeland, in samenwerking met meerdere partijen.