Toolkit In Veilige Handen

Werkt u als organisatie met en voor minderjarigen en met mensen met een verstandelijke beperking? Dan is de zorg voor een veilige omgeving essentieel. Maatregelen nemen om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te maken, horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt.

Het landelijke project "In Veilige Handen" richt zich op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren en mensen met een beperking binnen diverse vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Goes.

Zou u de toolkit willen ontvangen, neemt u dan contact op met Vrijwilligerspunt Goes.

 

 

 

Misbruik een lastig onderwerp

Geen enkele vrijwilligersorganisatie hoopt dat het gebeurt. Daarom is het juist van belang dat er over gesproken wordt. In deze tookit worden tools aangereikt om het onderwerp bespreekbaar te maken, de bewustwording te vergroten en het klimaat binnen vrijwilligersoganisaties veiliger te maken. Dit gebeurt aan de hand van een stappenplan.

OPENHEID en PREVENTIEF beleid helpt bij het verkleinen van het risico van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uw inzet is hierbij van groot belang!