ook bekend als Maatschapelijke Stage

Jongeren in het Voorgezet Onderwijs (VO) zullen de komende jaren op zoek gaan naar een leuke en zinvolle Maatschappelijke Stage (MaS). Zij zullen zelf op zoek gaan en komen dus ook bij u terecht. Uw inzet is hard nodig om dit in goede banen te leiden.

 

De MaS is vanaf schooljaar 2014/2015 niet meer wettelijk verplicht. Een aantal voortgezet onderwijs scholen (te weten het Goese Lyceum en het Edudelta College) in de gemeente Goes gaat hier echter wel mee door. Opbrengst  van de MaS voor leerlingen is voor hen participeren, vergroten van begrip voor verschillende (leeftijds)groepen en culturen. Dit willen zij behouden door continuering van de MaS.

 

De MaS mag alleen bij vrijwilligersorganisaties, verenigingen, instellingen of maatschappelijk organisaties worden uitgevoerd. Deze organisaties leveren een bijdrage aan het algemeen welzijn van de samenleving. Dit houdt in dat de zorg voor de omgeving en de naaste centraal staat. Hierna verder te noemen als stagebieder.

 

U, als stagebieder, kan zich aanmelden voor een MaS-vacature. De aanmelding gaat hetzelfde als bij de gewone vrijwilligersvacatures. U vult echter bij de doelgroep nu "geschikt voor jongeren" in. Jongeren die een MaS zoeken, zoeken op deze doelgroep en uw vacature zal in de vacaturebank zichtbaar worden. Jongeren zullen bij interesse via de website dit rechtstreeks aan u laten weten. U neemt zelf contact met hen op om verdere afspraken te maken. 

Profileren

Meteen een mogelijkheid om uw organisatie te profileren. Uw organisatie krijgt meer naamsbekendheid en toont haar maatschappelijke betrokkenheid.

 

MaS is geen beroepsstage

Voor de invulling van MaS is het belangrijk te weten wat het verschil is tussen Maatschappelijke Stage en de Beroepsstage.

 

Verschil  in:

Maatschappelijke Stage

Beroepsstage

Doel

Gericht op persoonlijke ontwikkeling, kennis laten maken met vrijw.werk om lln. iets te laten betekenen voor de maatschappij.

Gericht op ontwikkelen van beroepskennis en competenties.

Sector

Uitsluitend in de non-profitsector of in non-profitprojecten van organisaties.

Vooral bij commerciële bedrijven of erkende leerbedrijven.

Vergoeding

Geen vergoeding.

Vergoeding voor werkzaamheden is mogelijk.

Werkzaamheden

Lln. voert ondersteunende werkzaamheden uit.

Lln. leert beroepsvaardigheden aan.

Leeftijd

Tijdens Middelbareschoolperiode,

Meestal tussen 12 en 18 jaar.

Vooral in praktijdonderwijs, vmbo, mbo, hbo. Meestal tussen de 14 en 21 jaar.

Begeleiding

Meerdere eisen gesteld aan de begeleider.

Begeleiding is intensiever.

Algemeen

De leerling geeft door zijn inzet aan de organisatie en neemt door zich te ontwikkelen.

De leerling haalt bij de organisatie kennis en ervaring.