Klaar voor MaS?

Motivatie en draagvlak

in uw organisatie; daar begint Maatschappelijke Stage mee. Het is belangrijk voor het slagen van de MaS dat uw motivatie om met MaS te starten oprecht is en door anderen in uw organisatie ondersteund, gedragen, wordt.

  • Bespreek met elkaar waarom u in uw organisatie een MaS-plaats wilt creëren, maak gebruik van de vragenlijst. 
  • Creëer intern draagvlak; breng alle betrokken op de hoogte over MaS, jongeren en hun begeleiding.

 Heeft u hier hulp of ondersteuning bij nodig, schakel dan de stagemakelaar in door contact op te nemen.

 

Formuleer concrete stageklussen

want een Maatschappelijke Stage moet voor de leerling leuk, leerzaam en zinvol zijn.

Voor u als stagebieder is het belangrijk dat de stage past binnen de doelstelling van de organisatie en dat het aantal uren, de begeleiding en het tijdstip op een haalbare manier wordt georganiseerd.

 

Succesfactoren van een goede MaS ervaring zijn:

  • Concrete zinvolle activiteiten;
  • de belevingswereld van de jongere;
  • wat vinden ze leuk;
  • wat doen ze?
  • wat willen ze?
  • spreek waardering uit;
  • zorg voor goede begeleiding;
  • maak het interessant; zorg voor een beleving!

 

U kunt ons inschakelen voor een juiste formulering!