Tijdens de MaS

Tijdens de Maatschappelijke Stage dienen er diverse zaken goed geregeld te zijn. 

Een stagecontract

 

zorgt ervoor dat er afspraken worden vastgelegd tussen de school, de leerling en de stagebieder over de MaS. De school zorgt voor dit contract.   

 

De uitvoering van MaS

is iets van de leerling en de stagebieder. Beiden komen de gemaakte afspraken na. De stagebieder draagt zorg voor een juiste begeleiding en voor eventueel benodigde materialen. Ook is het belangrijk dat de veiligheid en ARBO goed geregeld is, kijk hier voor de richtlijnen.

U zult de begeleiding van de leerlingen zelf doen. De stagecoordinatoren van de VO scholen geven de leerlingen voorlichting over het vinden van stageplaatsen, over het doel van de MaS en geven ze de benodigde documenten.

 

Mocht u bij de uitvoering van de MaS tegen problemen aanlopen, of u wilt juist laten weten hoe goed de MaS verloopt dan is dit wel mogelijk. U kunt rechtstreeks met de stagecoördinator van school contact opnemen. Deze gegevens staan op het contract dat de leerling meeneemt van school.

Contact met ons opnemen kan ook. Wij helpen u graag, zo nodig zullen wij contact leggen met de betreffende school.

De uitvoering van de MaS 

 

is belangrijk voor de leerling én voor de voortgang van de MaS.

  • De stagebieder zorgt ervoor dat het logboek van de leerling afgetekend wordt;
  • De school zal (mede op verzoek van de stagemakelaar) met de leerling een evaluatie afnemen;
  • jaarlijks benadert de stagemakelaar uw ervaringen te delen middels een evaluatieformulier. U kunt er ook voor kiezen dit direct na de MaS van de leerling(en) in te vullen.
  • wie weet zijn er mogelijkheden voor de leerling te blijven als vrijwilliger;
  • voor de stagebieder is de evaluatie een moment om te bekijken of de MaS-plaats voortgezet kan worden.