Helden NA MaS

HELDEN na MaS!

Project dat beoogt om jongeren te bewegen om na hun maatschappelijke stage vrijwilligerswerk te blijven doen.

Medewerkers van Alleato hebben de toolkit Helden na MaS ontwikkeld. Wij hebben deze toolkit met veel enthousiasme ontvangen.

 

Toolkit

De toolkit is een handzaam resultaat, dat het gevolg is van onderzoek gedaan door leerlingen naar de vraag hoe je de MaS-stagiair van nu kunt interesseren voor vrijwilligerswerk in de toekomst. Hoe enthousiaster immers de stagiaires over MaS zijn, hoe groter de kans dat ze zich later ook vrijwillig willen inzetten. Om de stagiair blijvend te boeien voor vrijwilligerswerk hebben jongeren zelf een aantal knelpunten opgelost in het project HELDEN na MaS. Voor de 4 grootste knelpunten zijn instrumenten ontwikkeld die u als stagebieder kunt inzetten.

 

Inhoud Toolkit

1. Instrument: spiekbriefje voor stagebieders (Ansichtkaart)

zodat verwachtingen van jongeren en stagebieders beter op elkaar aansluiten.

 

2. Instrument: behoeften van jongeren in beeld gebracht (Ansichtkaart)

voor een goed beeld van wat jongeren belangrijk vinden in vrijwilligerswerk

 

3. Instrument: : presentatie van jongeren (CDrom)

zodat jongeren goed geïnformeerd worden door docenten over wat de maatschappelijk stage inhoudt.

 

Extra:

4. Brochure met:

  • Resultaten peerraadpleging
  • Knelpunten en oplossingen aangedragen door jongeren

 

Jongeren aan zet

Jongeren kunnen zelf het beste aangeven waarom zij zich in blijven zetten voor vrijwilligerswerk en waarom niet. 33 jongeren hielden een peerraadpleging: zij stelden in HELDEN na MaS (deels) zelf een vragenlijst op over het doen van vrijwilligerswerk na de maatschappelijke stage. In totaal namen zij de vragenlijst af bij 312 jongeren. De jongeren kwamen zo tot een verzameling van knelpunten uit de eerste hand.

 

Negatief beeld vrijwilligerswerk

Jongeren hebben vaak een negatief beeld van vrijwilligerswerk. Dit komt omdat vrijwilligerswerk niet past bij de leefwereld van jongeren. Stagebieders hebben geen goed beeld van wat jongeren belangrijk vinden in vrijwilligerswerk. Er is te weinig contact voorafgaand aan de stage tussen school, leerling en de stagebieder. Jongeren hebben geen goed beeld van wat de maatschappelijke stage inhoudt. Zij worden niet goed geïnformeerd door docenten.

 

De jongeren bedachten samen met maatschappelijk makelaars en vrijwilligersorganisaties tientallen oplossingen voor de knelpunten. De beste oplossingen zijn omgevormd tot vier instrumenten. De instrumenten vindt u in deze toolkit evenals een brochure met daarin de uitkomsten van de peerraadpleging en alle oplossingen die genoemd zijn.

 

 

1) Alleato is een adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht. Zij brengen overheden, instellingen, burgers en bedrijven bij elkaar en ondersteunen hen bij het benutten van hun kwaliteiten. Alleato heeft krachtige netwerken en brengt nieuwe inzichten in de praktijk.

 

HELDEN na MaS was een project van Alleato uitgevoerd door Hans van Bruinisse en Mirjam Stolten. In samenwerking met NJR het Bureau, Stichting PJS, Stichting Welzijn Baarn, Movactor Nieuwegein en Welzijn Woerden. Het project is mede mogelijk gemaakt door ZonMw en Ministerie OCW.