Samen Moestuinieren

Stadstuin Goes is op een stuk grond op het terrein van Edudelta in Goes-Zuid. De school stelt dat beschikbaar om een collectieve moestuin te ontwikkelen. Een groep vrijwilligers gaan gezamenlijk de moestuin aanleggen en onderhouden. Natuurlijk krijgen zij ook (een deel van) de groente- en fruitoogst en de kruiden.

De initiatiefnemers

Stadstuin Goes is een initiatief van Edudelta en SMWO. Edudelta hoopt dat de Stadstuin onderdeel kan worden van het lesprogramma van VMBO-leerlingen. SMWO hoopt dat de Stadstuin een buurtgerichte activiteit wordt die kan leiden tot participatie en sociale activering.

Edudelta ondersteunt de Stadstuin ook met het beschikbaar stellen van gereedschappen, zaden en plantgoed en kennis.

De plannen

Uiteindelijk moet de Stadstuin Goes meer worden dan een lap grond met groente en fruit er op. In feite is het vertrekpunt voor veel meer activiteiten.

Ideeën zijn er genoeg

  • werken in de tuin als vorm van re-integratie;
  • een winkeltje;
  • samen koken en eten;
  • samenwerking met Ruilwinkel en/of Voedselbank;
  • een vorm van tijdsbesteding voor mensen met een beperking en senioren.

Wat wel of niet haalbaar is, zal de komende tijd blijken. Eerst moet er gezorgd worden dat de tuin voldoende opbrengst oplevert.

Informatie en aanmelden

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur dan een mail naar info@stadstuingoes.nl

 

Het volgende gedicht is geschreven door een vrijwilliger van de Stadstuin. 

Aanleiding was het bereiken van het hoogste punt van de bouw van het tuinhuis.

Pannenbier tuinhuis, 4 februari 2016

 

Vlaggen wapperen in de wind,

Slingers aan het hek, aan een lint.

Het tuinhuis staat er feestelijk bij,

Versierd met ballonnen, tekeningen en bloemstukken erbij.

Als openingsceremonie slaat Marjo een fles cider stuk,

Dit brengt aan het huis voorspoed en geluk.

 

Ook de pers is aanwezig en maakt een kiek,

Van Marije en Daan aan het werk met een riek.

Dan in optocht naar de aula van de school voor een hapje en een drankje.

Maar eerst toespraken met mooie woorden en een dankje,

Aan de vrijwilligers, sponsors en andere zaken,

Die de stadstuin en tuinhuis mogelijk maken.

De wijn was fijn, het bier bracht plezier, de prik gaf een kik en de ballen waren ingestraald, de kaasblokjes met de mosterd er bij van de bovenste plank gehaald!

Het feest was een succes, alleen jammer van die fles,

Die ligt nu aan scherven, de kostbare cider verkwist, maar dat kon de pret niet bederven!

Dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt,

Het heeft ons allemaal zeer geraakt!