Bijeenkomst In Veilige Handen

Heeft uw organisatie vrijwilligers die zich inzetten voor kinderen of jongeren en mensen met een beperking? Mensen met passie die positief betrokken zijn bij de begeleiding van deze doelgroep. Helaas zijn er ook mensen met minder goede bedoelingen die de veiligheid van deze doelgroep in gevaar kunnen brengen.

Zorg dragen voor een veilige omgeving is daarom essentieel. Maatregelen nemen om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag te zo klein mogelijk te maken horen daarbij. En voorbereid zijn om adequaat te handelen, als het toch gebeurt.

Misbruik is een lastig onderwerp, ook voor vrijwilligersorganisaties. Het is van belang dat er open over wordt gesproken met vrijwilligers en de achterban. Bescherm kinderen, jongeren, mensen met een beperking én vrijwilligers door afspraken te maken over gedrag en omgang. Bescherm uw vrijwilligers tegen ongewenst gedrag/situaties!

De bijeenkomst besteed aandacht aan onderstaande 4 onderwerpen. Tijdens de bijeenkomst kunt u twee onderwerpen bijwonen.

Onderwerpen:
1. Wat te doen om het risico op seksueel grensoverschrijdend gedrag naar minderjarigen en mensen met een beperking binnen een verenging zo klein mogelijk te maken. Handvatten in beschikbare toolkit bespreken.

2. Hoe “In Veilige Handen” te implementeren binnen de vereniging. Het maken van beleid.

3. “Aanstellen van een aandachtfunctionaris”.
Wat zijn verwachtingen, eisen en verantwoordelijkheden.

4. Welke manieren zijn er om de aandacht vast te houden binnen de vereniging met betrekking tot “In Veilige Handen”. Ideeën met elkaar bespreken en aanzet tot een plan voor langere termijn.
Categorie

Vrijwilligersbeleid

Doelgroep
Bestuursleden, Vrijwilligers
Type training
Themabijeenkomst
Aantal bijeenkomsten
1
Locatie
Kantoor SMWO
's-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK  Goes
Startdatum
maandag 22 oktober 2018
Tijdstip
Van 19:00 tot 21:45
Kosten
Geen
Uiterste aanmelddatum
vrijdag 12 oktober 2018
Beschikbare plaatsen
40 plaatsen