bestuursleden, voorzitter

Omschrijving vacature

Bestuursleden zijn actief behulpzaam bij onze werkzaamheden om de Zak van Zuid-Beveland zo mooi en waardevol mogelijk te houden.

Eigenschappen

De kandidaat heeft hart voor natuur, milieu en cultuurhistorische waarden. Hij of zij heeft tijd om beleidstukken door te nemen, mee te helpen met de organisatie van thema-avonden of om af en toe in een stand de stichting te vertegenwoordigen.

Locatie

Overig

Werkdagen en -uren

In overleg (8 uur per week)

Beschikbare plaatsen

3 plaatsen

Aanmelden