Secretaris stiching DjoDjo

Omschrijving vacature

Stichting DjoDjo is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel inwoners van Zeeland toegang te geven tot een “dierbare” vorm van aandacht en zorg: een vrijwilliger gaat met zijn hond (of ander huisdier) op bezoek bij de “hulpvrager”. De stichting heeft de ANBI-status (goede doelen organisatie)

Onze vrijwilligers bezoeken met hun dier mensen die:
• om één of andere reden behoefte hebben aan contact met een vrijwilliger en zijn dier,
• een steuntje kunnen gebruiken in hun groei/herstelproces,
• moeite hebben met sociale contacten
• niet in staat zijn alleen de deur uit te gaan,
• aan het vervreemden zijn van hun familie en vrienden,
• eenzaam zijn, van dieren houden maar er zelf geen (meer) kunnen houden.

Eigenschappen

Taken van de secretaris:
Stelt de agenda op voor de bestuursvergaderingen (ong. 6x/pj)
Stelt iedereen uit het bestuur op de hoogte van vergaderingen
Notuleert bestuursvergaderingen. (de stichting heeft een vaste notuliste)
Behandelt in- en uitgaande post.
Stelt met bijdragen van voorzitter en penningmeester het jaarverslag op.
Vraagt digitaal de VOG’s aan van nieuwe vrijwilligers en bestuursleden.
Schrijft organisaties, bedrijven, fondsen en particulieren aan voor een donatie.
Bewaakt mede de eisen aan de ANBI-status (jaarverslag/financieel overzicht).
Beheert de (schriftelijke) documenten volgens de AVG-wetgeving.

Locatie

Goes

Werkdagen en -uren

In overleg (1 a 2 uur per week uur per week)

Beschikbare plaatsen

0 plaatsen

Aanmelden