Vrijwillig mentoren gezocht

Omschrijving vacature

Wij zijn doorlopend op zoek naar mentoren die onze clienten kunnen vertegenwoordigen en hun belangen op het gebied van zorg en welzijn behartigen als ze het zelf (tijdelijk) niet meer kunnen.
Onze clienten komen uit verschillende doelgroepen. Met name uit de ouderenzorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg.
De zorgvraag kan heel verschillend zijn doch algemeen houdt het werk in dat u :
- zorgt voor een goede wettelijke vertegenwoordiging op het gebied van zorg en welzijn voor uw cliënt.
- Zorgt dat de uitvoering van de zorg passend geregeld blijft/wordt
- De gemaakte afspraken en uitgevoerde acties administratief vastlegt in het mentorschapsdossier
- De administratieve verantwoording naar de rechtbank uitvoert middels plan van aanpak, jaarrapportage en 5 jaars evaluatie
Een mentor kan echt het verschil maken in iemands leven, wat het mentorschap tot zinvol vrijwilligerswerk maakt!

Wij bieden :
- Basiscursus Mentorschap
- Bijscholing regionaal en landelijk
- Begeleiding door coördinator en/of regioondersteuner
- Onkostenvergoeding tot cliëntgebonden mandatering
- Vaste mentorschapsvergoeding van 25 euro per maand na mandatering
- Een mentorschap passend bij uw interesse, mogelijkheden, woonplaats

Voor meer informatie kunt u bellen met Lian Colijn : 06-12581561

Eigenschappen

- Enthousiaste en passende uitvoering van uw mentorschap.
- In overleg met uw cliënt heeft u gemiddeld 2 contactmomenten per maand.
- Verklaring Omtrent Gedrag wordt toegekend bij aanvraag door ons
- Onafhankelijkheid in vertegenwoordiging

Locatie

Goes

Werkdagen en -uren

In overleg (2 uur per week)

Beschikbare plaatsen

10 plaatsen

Aanmelden