vrijwillige coach 'de Nieuwe Toekomst'

Omschrijving vacature

De Nieuwe Toekomst is een methodiek gericht op het ondersteunen van vrouwen die na een periode van huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en economisch zelfstandig willen worden. D.m.v. een 10 daagse training, onderlinge steun en intensieve coaching ontwikkelen de vrouwen een verbeterd zelfbeeld en werken aan een toekomstperspectief. De vrouwen worden gekoppeld aan een vrijwillige coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. Deze coach blijft minstens negen maanden met hen actief. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen door het vinden van een baan, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen . De beste bescherming tegen (terugval in een situatie van) huiselijk geweld is immers onafhankelijkheid.

Eigenschappen

• Deelname op basis van vrijwilligheid. (SMWO biedt na afronding van de training van 4 dagdelen, een vrijwilligerscontract aan)
• Bij voorkeur woonachtig in de Oosterschelderegio. Coaches uit andere delen van Zeeland zijn ook welkom
• 1 à 2 uur per week gemiddeld beschikbaar gedurende negen maanden tot een jaar.
• De bereidheid om zowel de coachingstraining als ook de intervisiebijeenkomsten bij te wonen.
• Beschikt over een relevant netwerk (contacten binnen bedrijven-organisaties-onderwijsinstellingen) en/of kan proactief contacten leggen
• Kennis op het gebied van sociaal-maatschappelijke dienstverlening is een pre.
• Kan motiveren en aansporen tot actie zonder zelf de regie over te nemen.
• Laat zich niet snel meeslepen in de diversiteit van problemen (beheersen van afstand-nabijheid).
• Kan volgens plan werken.

Locatie

Overig

Werkdagen en -uren

In overleg (1 a 2 uur uur per week)

Beschikbare plaatsen

10 plaatsen

Aanmelden