Vrijwilliger Thuis

U wilt een ander helpen en ondersteunen waar dat nodig is en waar u dat kan.

Er zijn vele mogelijkheden om u als vrijwilliger in te zetten, want mensen komen met verschillende hulpvragen bij ons. Om meer inzicht te krijgen in wat u ons kunt bieden heeft, hebben wij het type vrijwilliger in categorieën onderverdeeld. 

U kunt zich inzetten:

  • als bezoek-, boodschappen- en/of vervoervrijwilliger;
  • in de klussendienst, bij de mensen thuis;
  • in het tuintjesonderhoud;
  • als maatje voor de Vriendendienst;
  • in de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg;
  • voor de vraagbaak ouderen voor ouderen;
  • als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Goes;
  • als vrijwilliger die samen met een vrijwillig coördinator het netwerk van een hulpvrager vergroot en versterkt op beter kwaliteit van leven;
  • vrijwillige coördinator voor vrijwilliger thuis.

 

Wordt u bij ons vrijwilliger dan neemt u deel aan de basiscursus voor vrijwilligers, daarnaast worden er verschillende themabijeenkomsten voor u in het jaar georganiseerd. Wij vragen van u een Verklaring omtrent Gedrag. De legeskosten worden door ons vergoed.

 

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact met ons. Aanmelden als vrijwilliger kan ook, via de vacaturebank.

Drie vrijwilligers aan het woord in Samenspel, uitgave december 2014