Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp legt zich toe op het behoud van uniek Bevelands cultureel erfgoed. Wij zijn gericht op het vergroten van de bekendheid van het (Poel)gebied in het algemeen en de heerlijkheid in het bijzonder. Daarnaast beheren we de aan de heerlijkheid verbonden rechten en zijn voornemens in 2021 diverse daarmee samenhangende activiteiten te organiseren.

Gegevens

Bedrijfsnaam: Heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp

Adres: p/a Keizersgracht 241

Postcode: 1016EA

Woonplaats: Amsterdam (administratiekantoor)

Telefoonnummer: 0858640061

E-mailadres: mail@sinoutskerkebaarsdorp.nl

Klik hier om naar de website te gaan.

https://www.youtube.com/channel/UCujex1HioIw8wKV-dX1rYJw