AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of GDPR in Europa genoemd) is sinds 25 mei 2018 van kracht. De AVG vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De nieuwe verordening over privacy van persoonsgegevens is van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren. Dat geldt zowel voor het bewaren van persoonsgegevens in digitale bestanden als voor gegevens die op papier staan. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden op geborgen zonder een vreemde daarbij kan. Iedere vrijwilligersorganisatie krijgt dus ook te maken met de AVG!

Mocht jouw organisatie nog niet AVG-proof zijn, dan geven we je graag enkele tips en handreikingen. De NOV, de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk heeft een handig dossier opgesteld met een stappenplan en aanvullende informatie over de manier waarop jij jouw vrijwilligersorganisatie AVG-bestendig maakt. Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een regelhulp gemaakt. Je krijgt daarmee in 10 stappen een beeld van waar je aan kunt werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. Naast de regelhulp staat er ook een uitgebreid dossier over de AVG op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens zelf.

AVG

Daarnaast heeft onze landelijke partner NLvoorelkaar een blog gemaakt. Dit blog geeft een overzicht van de AVG verplichtingen die er in het algemeen zijn, maakt de vertaalslag naar de vrijwillige sector en een stappenplan hoe je hier als vrijwilligersorganisatie, welzijnsorganisatie of vrijwilligerscentrale mee aan de slag kunt. Ook kun je via een link in het artikel een concreet stappenplan inclusief handige praktijk voorbeelden en adviezen gratis downloaden.