Vertrouwensprotocol

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk. Een vertrouwenspersoon moet goed bekend en bereikbaar zijn binnen de organisatie. Vermeld daarom altijd contactgegevens. Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld vermelden in uw nieuwsbrief of op uw website. Lees meer over vertrouwenspersonen op In veilige handen.

Een toolkit voor preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties is verkrijgbaar bij Vrijwilligerspunt Goes. Wilt u een exemplaar toegestuurd krijgen neemt u dan contact op.