Privacy verklaring

Privacystatuut Website Vrijwilligerspunt Goes / Schouwen-Duiveland

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

SMWO

s-Heer Elsdorpweg 12

4461 WK Goes

 

SMWO respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u plaatst op de website van het Vrijwilligerspunt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

 

1. Contact/aanvraag informatie

Wanneer u wilt dat het Vrijwilligerspunt van SMWO contact met u opneemt omdat u vragen heeft over de vacaturebank of het trainingsaanbod of een klacht, dan kunt u ons een e-mail sturen, ons bellen of het contactformulier op de website invullen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer en uw vraag.

 

2. Reactie op vacature:

Wanneer u gebruik wilt maken van de vacaturenbank, om op een vacature te reageren, worden uw gegevens opgeslagen in ons systeem. 

Tot die gegevens behoren:

 • uw naam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer
 • e-mailadres,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • motivatie,
 • wat maakt dat u geschikt bent voor de functie
 • of u in het bezit van een rijbewijs
 • wat zijn uw huidige bezigheden
 • hoe heeft u de vacature gevonden.

Daarnaast kunt u de aanvullende gegevens over uzelf invullen. Ook kunt u een CV uploaden.

 

3. Aanmelding voor een training/cursus:

Als u uzelf aanmeldt voor een training of cursus worden de volgende gegevens opgeslagen in ons systeem:

 • uw naam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geslacht
 • geboortedatum,
 • organisatie waarvoor werkzaam
 • motivatie en verwachting
 • eventuele opmerkingen

 

4. Het optimaal laten functioneren van dit platform:

Wij bewaren uitsluitend geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website. 
 

Gegevensverwerking en gegevensdeling

Het Vrijwilligerspunt SMWO verwerkt persoonsgegevens op grond van door u gegeven toestemming op de website. 

Door toestemming te geven op de website worden uw gegevens doorgegeven aan de organisatie van de vrijwilligersvacature of de organisator van de cursus. Zij kunnen hierdoor contact met u opnemen over de vacature of de cursus.

 

Deze organisaties/trainers zijn vooraf gecheckt door een medewerker van het Vrijwilligerspunt. Wij hebben met hen een overeenkomst getroffen om ervoor te zorgen dat zij uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en dat zij ook maatregelen hebben getroffen om uw gegevens te beschermen. 

SMWO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevensverwerking bij deze partijen. 


Bewaartermijnen:

SMWO Vrijwilligerspunt hanteert de volgende bewaartermijnen:

Contact(formulier)                30 dagen na afhandeling

Reactie op vacature              2 maanden 

Aanmelding training/groep      6 maanden

Klacht                               30 dagen na afhandeling klacht

 

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

De website van Vrijwilligerspunt voldoet aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen en wordt voortdurend geüpdatet. Hoe ziet dat eruit? De website wordt gehost (TRANSIP). Deze voldoet aan de normen ISO9001, ISO27001 van informatiebeveiliging. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver worden via een veilige SSL verbinding verstuurd. Als extra beveiligingslaag is er een Web Application Firewall actief.

Wij maken voor het technisch beheer van de website gebruik van een derde partij (Laveto), die op basis van hun taak eveneens te maken kunnen hebben met uw persoonsgegevens. Ook met hen hebben wij een (verwerkers)overeenkomst afgesloten.

 

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij de vacaturebank bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door de vacaturebank verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u de vacaturebank schriftelijk verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Ook kunt u de vacaturebank verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft, intrekken. U kunt ook een verzoek tot verwijderen van persoonsgegevens indienen. Uw verzoek(en) zullen we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek uitvoeren. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen via e-mail naar onze functionaris gegevensbescherming:

 

Functionaris gegevensbescherming

SMWO vrijwilligersvacaturebank

s-Heer Elsdorpweg 12

4461 WK Goes

 

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u sturen naar:

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJDEN HAAG 

 

Verantwoordelijkheid

SMWO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op de vrijwilligersvacaturebank. SMWO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de aangeboden vacatures, trainingen en reacties daarop, noch voor verdere schade die hiervan het gevolg kan zijn.

 

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacystatuut aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

 

Versiedatum: 11-11-2020