Verklaring Omtrent Gedrag

Binnen uw organisatie heeft u als vrijwilligerscoördinator in beeld voor welke vacatures een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk zijn. Voldoet uw organisatie niet aan de voorwaarden voor een gratis VOG voor uw vrijwilligers? Geef dan aan de toekomstige vrijwilliger aan dat hij/zij een VOG kan aanvragen bij zijn/haar woonplaats. Het is redelijk dat de organisatie de kosten voor een VOG aan de vrijwilliger vergoedt.

Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag

Werkt uw vrijwilligersorganisatie met jongeren en/of kwetsbare mensen? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Om voor de Regeling Gratis VOG in aanmerking te komen, dient uw vrijwilligersorganisatie aan een aantal voorwaarden te voldoen. Kijk op de website gratisvog.nl of uw organisatie in aanmerking komt en wat u moet doen.

Preventiebeleid vrijwilligersorganisaties

Een van de voorwaarden voor de Regeling Gratis VOG is dat uw organisatie kan aantonen dat er preventiebeleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Met een aantal acties kunt u uw organisatie al een stuk veiliger maken voor minderjarigen en/of kwetsbare mensen. Denk aan een gedragscode, het instellen van een vertrouwenspersoon en aanstellingsbeleid. Op de websites gratisvog.nl en In Veilige Handen leest u hierover meer.

Hoe vaak dient u voor uw vrijwilligers een VOG aan te vragen?

Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.