Verklaring Omtrent Gedrag

Heb ik als vrijwilliger een VOG nodig?
Een VOG geeft aan dat uw gedrag geen belemmering vormt voor een bepaalde functie. Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een vrijwilligersorganisatie vragen om een VOG. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam hebt staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is. 

Is een VOG gratis?

Vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of kwestbare mensen werken komen in aanmerking voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Dankzij de Regeling Gratis VOG is het aanvragen van VOG's kosteloos. De vrijwilligersorganisatie van waaruit u vrijwilligerswerk verricht hoeft alleen eHerkenning aan te schaffen en de vrijwilliger moet DigiD gebruiken bij de aanvraag.
 

Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moet vrijwilligersorganisaties aanmelden op www.gratisvog.nl

Bereid u voor!
Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op In veilige handen http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/

Hoe werkt een aanvraag?
Een VOG kan via de gemeente aangevraagd worden. Als de aanvraag bij de gemeente ingediend wordt, moet een geldig identiteitsbewijs getoond worden en de leges betaald worden . De afdeling Burger- en Publiekszaken stuurt de aanvraag door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis. Dit orgaan beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of de VOG wordt afgegeven. Ook kan men een VOG-aanvraag digitaal indienen.