Info ib 2020 middagprogramma

In deze info wordt u bijgepraat over de actualiteit van de ib 2020.

Deze thema bijeenkomst is dezelfde als die van woensdagavond 31-3-21.

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.