Ondersteuning in groepsverband door SMWO

SMWO biedt naast individuele ondersteuning ook ondersteuning in groepsverband.

Voor u als vrijwilliger kan ondersteuning in groepsverband ook interessant zijn. 

Voor een overzicht van deze trainingen en gespreksgroepen kijkt u op https://www.smwo.nl/dienstverlening/cursus-en-training

 

Bekijk hier de flyer van het groepswerk van SMWO. 

 

Per training en gespreksgroep treft u in dit overzicht informatie aan over de inhoud, voor wie het is bedoeld en overige praktische informatie.

Voor meer informatie of om aan te melden, kunt u contact opnemen met één van de cursuscoördinatoren via cursussen@smwo.nl of 0113-277111.

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.