Positieve Gezondheid

Deze workshop wordt verzet i.v.m. de maatregelen rondom corona.

De mensen die zich hebben ingeschreven worden hierover geïnformeerd. Zodra er een nieuwe datum is gepland zal dit worden gecommuniceerd.

Aanleiding workshop:

Positieve Gezondheid is een manier van kijken naar gezondheid die steeds meer wordt toegepast door professionals in zorg en welzijn. ‘Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte’, zegt voormalig huisarts Machteld Huber. Zij vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk. Kan iemand zich bijvoorbeeld voldoende redden? Voelt iemand zich gelukkig of misschien juist eenzaam? En is er misschien medische zorg nodig of steun uit de omgeving? Het gaat erom dat mensen zich gezond en energiek voelen, op de manier die bij hen past. Dat is Positieve Gezondheid. 

Korte omschrijving workshop:

In deze workshop gaan we werken met de pijlers waarop positieve gezondheid gebaseerd is. Dat zijn onder andere: meedoen, kwaliteit van leven, dagelijks functioneren en zingeving. We doen een leuke invuloefening en kijken samen hoe je de kijk op Positieve Gezondheid kunt toepassen in het vrijwilligerswerk. 

Voor vragen kunt u via de mail of telefonisch contact opnemen met Vrijwilligerspunt Goes; 

info@vrijwilligerspuntgoes.nl, 0113 - 277 111.

Bedoeld voor:   

Vrijwilligers die andere mensen ondersteunen en/of begeleiden

Vrijwilligers die meer willen weten over het thema Positieve Gezondheid

Doel:                   

Bewust aandacht geven aan Positieve Gezondheid van jezelf en van anderen

Resultaat:          

Je (her)kent de verschillende leefgebieden waarop je de aandacht kunt richten

Je communiceert op een constructieve manier over Positieve Gezondheid

Je weet hoe je de ander kunt activeren zich te richten op Positieve Gezondheid 

Als je vrijwilligerswerk doet voor een stichting/organisatie vernemen wij ook graag de naam van deze stichting/organisatie in jouw aanmelding.

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.