Training Gezinsmaatjes

Omschrijving Gezinsmaatje:

Gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers die gezinnen op een laagdrempelige manier ondersteunen in de gemeente Goes, Noord Beveland en Borsele waarvan het jongste kind niet ouder is dan 18 jaar. 

De gezinnen worden ondersteund bij de (praktische) zaken die horen bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om het leren spelen met de kinderen, het zoeken naar activiteiten in de buurt en/of het vergroten van het netwerk. Door geschoolde vrijwilligers.

De gezinsmaatjes zijn getrainde vrijwilligers met levenservaringen, die ongeveer 3-5 uur per week beschikbaar zijn voor het project. Een gezinsmaatje heeft ervaring met kinderen, kan goed luisteren en is ook ondernemend. 

 

Omschrijving training:

Een gezinsmaatje krijgt een training van 6 bijeenkomsten, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan;

  • Wie ben ik als vrijwilliger.
  • Communicatievaardigheden.
  • De kaders van Gezinsmaatjes.

Daarna worden er werkbegeleiding, intervisie en themabijeenkomsten aangeboden. 

 

Wat bieden wij?

  • Een leerzame, zinvolle en interessante tijdsbesteding waarin u actief bijdraagt aan het welzijn van gezinnen.
  • Training van 6 bijeenkomsten, individuele werkbegeleiding, intervisiebijeenkomsten en themabijeenkomsten.
  • Samenwerken in een team.
  • U krijgt een vrijwilligerscontract, bent verzekerd en uw onkosten worden vergoed.

 

Belangstelling? Hebt u belangstelling om gezinsmaatje te worden of wilt u nader kennis maken? Neem dan contact op met Bermath van der Kevie of Monique Schipper, gezinsmaatjes@smwo.nl of 0113-277111.

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.