Training Gezinsmaatjes

Gezinsmaatjes zijn vrijwilligers die na het positief afronden van de training gezinnen ondersteunen bij de (praktische) zaken die horen bij de opvoeding en het opgroeien van kinderen. Het gaat bijvoorbeeld om het (leren) spelen met de kinderen, het zoeken naar activiteiten in de buurt en/of het vergroten van het netwerk. Gezinsmaatjes kunnen er in overleg met de ouder(s) ook voor kiezen om het kind bij zichzelf thuis te ontvangen of als gezinsmaatje bij het kind in het vraaggezin te blijven. Ter ontlasting van de ouder(s) als ze bijvoorbeeld naar een afspraak buitenshuis moeten.

We werven doorlopend vrijwilligers en bieden geregeld een training aan.

Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgeprek plaats. Tijdens de trainingsbijeenkomsten zullen we d.m.v. verschillende werkvormen aandacht besteden aan o.a.; de kaders van Gezinsmaatjes, wie ben je als vrijwilliger, oplossingsgerichte communicatie, grenzen, signaleren, opvoeding.

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.