Workshop "Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid"

Aanleiding workshop:

Onze samenleving staat aan de vooravond van een grote verandering. Op dit moment zijn 1,3 miljoen mensen ouder dan 75, in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Meer dan de helft van deze 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Dat zijn meer dan 700.000 ouderen. Vanuit het landelijke project ‘één tegen eenzaamheid’ wordt getracht de eenzaamheid onder ouderen te doorbreken. Dat gebeurt door zowel landelijk als regionaal coalities te smeden.

Korte omschrijving workshop:

In deze workshop krijgt u uitgelegd hoe eenzaamheid onder ouderen ontstaat en hoe u deze kunt signaleren. Vervolgens gaan we in deze workshop met elkaar aan de slag hoe je eenzaamheid bespreekbaar kan maken. Bij veel ouderen is sprake van schaamte over hun eigen eenzaamheid waardoor ze het niet snel uit zichzelf bespreekbaar maken. Juist het bespreekbaar maken van dit onderwerp is de eerste stap naar een leven dat niet gedomineerd wordt door eenzaamheid.

Bedoeld voor:   

(Toekomstige) vrijwilligers die in hun vrijwilligerswerk te maken hebben met ouderen (75-plussers) en die bereid zijn om in zichzelf te investeren om eenzaamheid in een 1 op 1-relatie met de oudere bespreekbaar te maken. 

Doel:     

Meer inzicht en begrip over eenzaamheid onder ouderen, hoe signaleer je het en hoe maak je het bespreekbaar.

Resultaat:           

Je herkent de signalen bij de oudere die mogelijk op eenzaamheid kunnen duiden.

Je bent in staat om op basis van de signalen het gesprek zodanig aan te gaan dat je kan inschatten of er wel of niet sprake is van eenzaamheid.

Deelname is kosteloos. Bij vragen kunt u contact opnemen met Albert de Groot (a.degroot@smwo.nl) of Christy Barendregt (c.barendregt@smwo.nl).

Aanmelden

Let op! Als er geen formulier hieronder staat, betekent dit dat de uiterste aanmelddatum verstreken is en je je niet meer aan kunt melden op deze bijeenkomst.