• Home
  • Nieuws
  • Mensen maken Nederland: Nationaal Jaar Vrijwillige...

Mensen maken Nederland: Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

18 augustus 2020
Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021

Juist in deze tijd geven veel mensen aan dat zij willen helpen om een ander te steunen. En ook in de tijd die gaat komen kan het vrijwilligerswerk bijdragen aan de (nieuwe) vragen die in onze samenleving leven. Er is meer vraag en behoefte aan maatschappelijke activiteiten, hulp, besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, schoonheid, veiligheid, dagbesteding, opvang ,….. kortom ‘er voor elkaar zijn’. Daarom organiseert het vrijwilligersveld, dat zich verenigt in Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) in 2021 een campagnejaar, waarin we meer mensen enthousiast maken voor het vrijwilligerswerk en een diverse groep mensen aanspreken om zich in te zetten voor een ander en de samenleving.

 

Bronvermelding: NOV