• Home
  • Nieuws
  • Inclusief vrijwilligerswerk: Hoe besteden organisa...

Inclusief vrijwilligerswerk: Hoe besteden organisaties aandacht aan inclusie?

26 augustus 2022
Hoe besteden vrijwilligersorganisaties aandacht aan inclusie in hun organisatie? En waar lopen zij in de praktijk tegenaan? Movisie heeft een enquête uitgestuurd over inclusief vrijwilligerswerk. Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat er in hun organisatie of initiatief aandacht aan inclusie wordt besteed. Maar hoe, dat verschilt. In een tweeluik worden de meest opvallende inzichten beschreven.

In dit tweede deel beschrijven we welke uitdagingen vrijwilligersorganisaties en- initiatieven tegenkomen bij het werken aan inclusie. Er zijn drie soorten uitdagingen die het vaakst genoemd worden: 

  • Beeldvorming: hoe zien vrijwilligers zichzelf en elkaar?
  • Passende begeleiding
  • Het vinden en binden van nieuwe gezichten. Wat voor de ene organisatie een uitdaging is, is voor de andere organisatie al meer standaard praktijk.

Voor meer informatie klikt u hier.

Eerder publiceerde Movisie het eerste deel van deze tweeluik. Daarin wordt ingegaan op hoe organisaties op dit moment al aandacht besteden aan inclusie.

Movisie publiceerde begin 2022 de Inspiratiewaaier Inclusiever Vrijwilligerswerk, met tips,  tools en voorbeelden als je als vrijwilligersorganisatie of bewonersinitiatief aan de slag wilt met inclusie.

Bron: Movisie