• Home
  • Nieuws
  • Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht?

Is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht?

25 maart 2024
Is het verplicht om een VOG aan te vragen voor elke nieuwe vrijwilliger?

een VOG is vanuit de wetgeving in beginsel voor vrijwilligers niet verplicht. Echter, indien er situaties zijn waar beroepsmatig een VOG verplicht is, dan geldt dat ook voor vrijwilligers. Bijvoorbeeld: iemand die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang op een basisschool heeft verplicht een VOG nodig. Dit kan een beroepskracht zijn, maar ook een vrijwilliger. Het maakt daarbij niet uit of de vrijwilliger slechts incidenteel of periodiek op de school actief is.

Wat je in de praktijk ziet is dat veel organisaties zelf richtlijnen hebben opgesteld voor het verplicht stellen van een VOG. Soms stellen ze een VOG verplicht voor alle vrijwilligers. Of alleen voor een bepaalde categorie vrijwilligers: bijvoorbeeld een bibliotheek die voor boeken opruimhulpen geen VOG verplicht stelt, maar voor vrijwilligers die bij gezinnen thuis aan kinderen voorlezen wel.

 

Bron: Vrijwilligers aanZet