• Home
  • Nieuws
  • Maak kennis met groen vrijwilligerswerk!

Maak kennis met groen vrijwilligerswerk!

14 juli 2021
Werk je graag buiten en wil je een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van het landschap in Zeeland? In juli en september organiseert Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) een aantal open werkdagen waar je kennis kan maken met groen vrijwilligerswerk. Door een dag met een vrijwilligersploeg mee het veld in te gaan, help je niet alleen de leefomgeving van planten en dieren verbeteren, ook werk je op een prachtige plek in de Zeeuwse natuur. Wil jij een dag de handen uit de mouwen steken? Meld je aan voor een open werkdag!

Data en locaties 

Woensdag 28 juli - Zoeten Haard, Renesse 

De Zoeten haard is een prachtig ontwikkeld natuurgebied waar onder andere de levendbarende hagedis en verschillende bijzondere planten voorkomen. Het bijzondere van het gebied is dat het een enorme diversiteit heeft. Aan de kant van de weg is het laag en nat en richting de duinen gaat het omhoog en wordt het steeds droger. Hierdoor is er ook een enorme diversiteit aan planten die er groeien. Op deze dag help je mee met afharken van maaisel, zodat de bijzondere soorten (waarvan de meesten zijn uitgebloeid) zich ook thuis blijven voelen. Soorten die in dit gebied voorkomen zijn koekoeksbloem, rietorchis, ratelaar, kruisdistel, geel walstro en klein warkruid (Rode Lijstsoort).

Dinsdag 14 september – Clingse bossen, Clinge

De bossen rondom Clinge zijn net als veel bossen in Nederland oorspronkelijk aangeplant ten behoeve van de bosbouw, maar inmiddels ligt de focus op recreatie en natuurontwikkeling. Het is één van de drukst bezochte gebieden van het Zeeuws Landschap. Tijdens de werkdag ga je met een handzaag de Amerikaanse vogelkers te lijf. Dit is een exoot die zich snel uitzaait en een bedreiging kan vormen voor de inheemse beplanting.

Maandag 27 september - Goese diep, Goes 

Nog niet heel lang geleden is dit natuurgebied heringericht met de bouw van de omliggende woonwijk. Het gebiedje is klein, maar erg divers. Er is inheems bosbiotoop, bloemrijke grasland en zilte vegetatie. Hierdoor komt er veel verschillende flora en fauna voor. Zo groeit hier lamsoor, zeekraal, graslathyrus en aardbeiklaver, maar ook de middelste zaagbek, kuifeend, groene specht en de grote gele kwikstaart komen hier voor. Ook hier is het afharken van maaisel belangrijk om de vegetatie te beschermen.

Woensdag 29 september – Oranjebosch, Oostkapelle 

Het Oranjebosch hoort bij buitenplaats Overduin. Het bos met daarin de Princevijver was ooit in het bezit van de Koninklijke familie. De grasstrook langs de Princevijver wordt jaarlijks gemaaid om het waardevolle vegetatietype in stand te houden. In het noordelijke bosgedeelte, wat grenst aan duingebied de Oranjezon, komt veel Amerikaanse vogelkers voor. Op de werkdag wordt zowel maaisel afgeharkt als Amerikaanse vogelkers uitgetrokken.

Meld je aan 

Iedereen die enthousiast wordt van werken in de natuur, mag zich aanmelden voor een open werkdag. Kennis en ervaring met buitenwerk hoef je hiervoor niet te hebben. SLZ zorgt voor het nodige gereedschap en professionele begeleiding. Uiteraard mag je ook deelnemen als je al vrijwilliger bij SLZ bent. 

Aanmelden kan via: niek.smits@landschapsbeheerzeeland.nl

Vermeld in je bericht de onderstaande gegevens:

•             Naam

•             Leeftijd

•            Telefoonnummer

•             Datum en locatie waarvoor je je wilt aanmelden

Na aanmelding ontvang je ruim van te voren een mailtje met alle nodige informatie (aanvangstijd, verzamelplek etc.).

Tot dan!

 

Bronvermelding: Stichting Landschapsbeheer Zeeland