Nationale dag van de vrijwilliger

7 december 2020
Nationale dag van de vrijwilliger: 7 december 2020

Op 7 december is het ‘Nationale Vrijwilligersdag’, een landelijke dag om vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Op deze dag zou gemeente Goes haar jaarlijkse feestavond houden voor de vrijwilligers binnen de gemeente Goes. 

Een feestavond om u als vrijwilliger heel hartelijk te danken voor uw belangrijke inzet. Uw inzet is van grootte waarde en zeker in dit bijzondere jaar.

Helaas kan deze feestavond niet plaatsvinden. De wethouder Dhr. van der Reest dankt mede namens het college van burgemeester en wethouders de vrijwilligers van de gemeente Goes via het volgende persbericht.