• Home
  • Nieuws
  • Online kennismakingsbijeenkomst MAEX Zeeland

Online kennismakingsbijeenkomst MAEX Zeeland

20 mei 2021
Voor iedereen in Zeeland met een maatschappelijk initiatief: buurtinitiatieven, bewonerscollectieven en -corporaties, goede doelen en sociale ondernemingen. Naast initiatiefnemers is iedereen die actief is op het gebied van burgerinitiatieven van harte welkom.

Zeeland zit vol met prachtige ideeën en initiatieven. Deze leveren een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in Zeeland en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. MAEX Zeeland biedt deze initiatieven een platform. Initiatieven die op zoek zijn naar zichtbaarheid, financiering, partners, menskracht, materialen of diensten kunnen een profiel aanmaken. Via het platform kunnen zij geholpen worden met het uitbreiden van hun netwerk en het zoeken van ondersteuning, om zo hun initiatief succesvol te maken. 

Tijdens de online sessie op 8 juni 2021 maken initiatiefnemers kennis met het platform en hoe het hun initiatief kan versterken. Inschrijven kan via: https://www.dezb.nl/agenda/agenda-algemeen-overzicht/kennisbijeenkomst-MAEXZeeland.html

 

Bronvermelding: Planbureau en Bibliotheek van Zeeland