Welkom bij Mensen maken Nederland

21 januari 2021
Mensen maken Nederland is een initiatief om meer en nieuwe mensen uit te nodigen zich vrijwillig in te zetten voor de samenleving.

In Nederland zetten jaarlijks al miljoenen mensen zich vrijwillig in voor anderen en hun omgeving. Dat lijkt heel veel, maar de helft van alle Nederlanders boven de 15 doet dit niet. Juist in deze tijd van corona, en dadelijk ook in het nieuwe normaal, draagt vrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg. Lees meer ►