Geregistreerde organisaties op de website

De heerlijkheid Sinoutskerke en Baarsdorp legt zich toe op het behoud van uniek Bevelands cultureel erfgoed. Wij zijn gericht op het vergroten van de bekendheid van het (Poel)gebied in het algemeen en de heerlijkheid in het bijzonder. Daarnaast beheren we de aan de heerlijkheid verbonden rechten en...
Lees meer
De patiëntenvereniging Hersenletsel zet zich in voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, naasten en professionals die met deze doelgroep te maken hebben. Dit doen we door belangen te behartigen en informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact te organiseren.
Lees meer
Het Historisch Museum De Bevelanden is een museum waarin de geschiedenis van Noord- en Zuid-Beveland centraal staat. Het museum is gevestigd in een voormalig klooster, dat ook lange tijd als weeshuis dienst heeft gedaan. In het museum zijn permanente tentoonstellingen over de burgerwacht en schu...
Lees meer
Humanitas Zeeland is een afdeling van de Nederlandse vereniging Humanitas. Zij komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar.
Lees meer
Een EHBO vereniging met ruim 100 leden. Een instructeur verzorgt herhalingslessen waardoor zij hun kennis en kunde op peil houden en daardoor gecertificeerd blijven. Gecoördineerd door een coördinator wordt er vanuit de vereniging assistentie verleend bij diverse evenementen.
Lees meer
Voor een beter leven met kanker. Help mee en doneer nu! Samen maken we het verschil voor iedereen die wordt geraakt door kanker. Kanker raakt ons allemaal. Steun kankeronderzoek.
Lees meer
Een schakel tussen vraag en aanbod... Er zijn verschillende organisaties, vrijwilligers en professionals die zich inzetten om de belangen van LHBT’s in Zeeland te behartigen en de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) in onze samenlevin...
Lees meer
Centrum voor Natuur en Milieu Educatie
Lees meer
Een duurzaam en eerlijk Nederland komt er niet vanzelf. Dus kom in actie en doe met ons mee. Samen krijgen we het voor elkaar.
Lees meer
De vereniging heeft tot doel om alle mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun mantelzorgers te ondersteunen.
Lees meer