Geregistreerde organisaties op de website

Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) is een brede organisatie die diensten levert op het gebied van maatschappelijk werk, cliëntondersteuning, welzijn, sport en bewegen. SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.
Lees meer
Uitleen van speelgoed voor jongeren, ouderen of mensen met een beperking
Lees meer
Bij Stadstuin Goes is iedereen welkom om mee te werken in de tuin. Samen zorgen we voor de moestuin, de kippen, het tuinhuis enz. Stadstuin Goes is een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samen werken. Je vindt Stadstuin Goes op het terrein van Scalda Groen College, in Goes-Zuid. Stadstuin is er...
Lees meer
Star-shl is een stichting die medische diagnostiek verzorgt in opdracht van o.a. huisartsen, verloskundigen en zorginstellingen. Voor ons staat een open sfeer waar patiënten zich welkom voelen centraal. Als vrijwilliger ben je een belangrijke schakel in de totale kwaliteit van onze zorg en dienstver...
Lees meer
Dierenwelzijn Walcheren zet zich in voor alle dieren op Walcheren en de Bevelanden. Zo beschikken wij over 24/7 noodhulp voor dieren, een dierenvoedselbank voor mensen die het financieel even wat lastiger hebben, kleinschalige opvang van moederloze kittens en zetten ons in op voorlichten van instant...
Lees meer
Samen Bouwen aan een Digitaal Vangnet. Doe jij ook Mee? Digitalisering raakt elk facet van onze samenleving en onze economie. Het verandert hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij samenleven. Laten we zorgen dat digitalisering ons weerbaar maakt en bijdraagt aan herstel. Straks kunnen we niet meer zo...
Lees meer
De stichting exploiteert, beheert en zorgt voor het onderhoud van de Grote kerk
Lees meer
ClaraThuis zet vrijwilligers in de terminale zorg in bij mensen thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Lees meer
LgOSR heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. LgOSR biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Lees meer
Organisatie met vrijwilligers van muziekoptreden in de Manhuistuin en Montmartre Kunstmarkt
Lees meer