Geregistreerde organisaties op de website

Samen Bouwen aan een Digitaal Vangnet. Doe jij ook Mee? Digitalisering raakt elk facet van onze samenleving en onze economie. Het verandert hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij samenleven. Laten we zorgen dat digitalisering ons weerbaar maakt en bijdraagt aan herstel. Straks kunnen we niet meer zo...
Lees meer
De stichting exploiteert, beheert en zorgt voor het onderhoud van de Grote kerk
Lees meer
ClaraThuis zet vrijwilligers in de terminale zorg in bij mensen thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen.
Lees meer
SLZ is een professionele vrijwilligersorganisatie die jaarlijks zo'n 3000 vrijwilligers aan de slag helpt in landschap en natuur. We ondersteunen met gereedschappen, advies en scholing.
Lees meer
LgOSR heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen. LgOSR biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Lees meer
Organisatie met vrijwilligers van muziekoptreden in de Manhuistuin en Montmartre Kunstmarkt
Lees meer
Als mentor behartig je de persoonlijke belangen van een volwassene die hier zelf niet toe in staat is. Je ondersteunt jouw cliënt bij het nemen van beslissingen over zorg en welzijn. Stichting Mentorschap Zeeland zoekt vrijwilligers die namens de stichting als vrijwillig mentor willen optreden. Je o...
Lees meer
We zijn er van overtuigd dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. Maar de kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen vaak te groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn. Een brug...
Lees meer
Laagdrempelige mentale ondersteuning voor jongeren tussen 10-20 jaar: gratis, professioneel, anoniem, onmiddellijk.
Lees meer
Stichting Vier het Leven organiseert culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. De deelnemer wordt thuis opgehaald door een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven en samen met andere deelnemers gaat u gezellig naar een bioscoop,...
Lees meer