Nieuws

Nieuwsitems over vrijwilligerswerk

1 juli 2021
VSB Fonds zoekt maatschappelijke en culturele initiatieven in Zeeland
Lees meer
22 juni 2021
In aanloop naar 1 juli 2021 organiseert WBTR.nl heel veel webinars met als doel bekendheid te geven aan de nieuwe wet en aan de mogelijkheden voor verenigingen eraan te voldoen. Deelname is kosteloos maar u moet zich wel aanmelden. Organisaties die zich aanmelden ontvangen daarna ook de gratis nieuw...
Lees meer
22 juni 2021
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijk...
Lees meer
11 juni 2021
Als vrijwilligerscoördinator krijg je steeds meer te maken met projecten die je – vaak samen met vrijwilligers – moet opzetten en uitvoeren. Of je zit als vrijwilligerscoördinator in een projectteam met medewerkers en vrijwilligers. Daar kun je deze Cursus Projectmanagement voor de Vrijwilligerscoör...
Lees meer
4 juni 2021
VSBfonds zoekt maatschappelijke en culturele initiatieven in Zeeland.
Lees meer
20 mei 2021
Steeds meer jongeren worden vrijwilliger in de zorg, zo ook Emma Louwerse. De ondersteuning die jonge vrijwilligers kunnen bieden, is per situatie verschillend. Emma vertelt over haar werk als vrijwilliger bij SMWO.
Lees meer
20 mei 2021
Voor iedereen in Zeeland met een maatschappelijk initiatief: buurtinitiatieven, bewonerscollectieven en -corporaties, goede doelen en sociale ondernemingen. Naast initiatiefnemers is iedereen die actief is op het gebied van burgerinitiatieven van harte welkom.
Lees meer
19 april 2021
Online bijeenkomst: digitaal fondsenplein Meet&Match
Lees meer
18 maart 2021
Belangrijke mededeling i.v.m. Corona virus: Gezien de enthousiaste reacties na het geven van online workshops en de onzekerheid rond het verloop van Corona en beperkende maatregelen bieden wij de cursus Vrijwilligers Coördinatie de komende tijd online aan. Lees hieronder meer informatie daarover.
Lees meer
8 maart 2021
Vrijwilligers aanZet informeert u graag over een checklist die is te gebruiken voor de opzet en het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid of onderdelen uit het vrijwilligersbeleid.
Lees meer